Lääne-Saare Vallavalitsus kasutab dokumendihaldussüsteemi DELTA

Lääne-Saare  Vallavalitsuse dokumendiregister (alates 01.01.2015

Vallavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsuses saadud või loodud dokumendid. Dokumendiregistri avalikus vaates avalikustatakse neist see osa, millele ei kehti juurdepääsupiirangud (inimeste eraelulised andmed jm).

Ühinenud valdade dokumendiregistrid kuni 31.12.2014

Varasemate dokumentidega, mida antud dokumendiregistrites ei leidu, tutvumiseks ning olemasolevate dokumentide sisu kohta täpsustavate küsimuste korral tuleb esitada teabenõue.


Isikuandmete töötlemise põhimõtted Lääne-Saare Vallavalitsuses

"Isikuandmete töötlemise põhimõtted Lääne-Saare Vallavalitsuses" on informeeriva loomuga dokument, mis annab ülevaate sellest, milliseid isikuandmeid vallavalitsuses kogutakse ja millisel eesmärgil neid töödeldakse.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted Lääne-Saare Vallavalitsuses