Lääne-Saare valla külaraha jaotamise kord

Vallavolikogu määrus nr 18 19.04.2014

Külaraha jaotamise korra eesmärgid on:

  •         Motiveerida Lääne-Saare valla külasid ja alevikke omale küla/alevikuvanemaid valima või külaseltse looma.
  •         Toetada valla poolt külade ja alevike rahalises mõttes väikeseid, kuid sisu poolest kogukonna koostegutsemiseks vajalikke tegevusi ilma liigse bürokraatiata.
  •          Hoida valla ja kogukondade vahel usalduslikku suhet.

Külaraha saavad kasutada ainult need valla piirkonnad (külad või alevikud), kus on valitud külavanem või kus on loodud piirkondlik (küla)selts. Raha võib kasutada ühistegevuste läbiviimiseks, küla avalike objektide hooldamiseks või külaseltsi majanduskuludeks. Eraldise suurus on sõltuvuses kogukonna suurusest: külaraha jaotatakse 50% küla/alevikuvanema või külaseltsiga külade vahel võrdselt ja ülejäänud 50%  küla/alevikuvanema või külaseltsiga külades elavate külaelanike arvu alusel. 


Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise, määramise ja kasutamise kord

Käesolev kord reguleerib Lääne-Saare valla (edaspidi vald) eelarvest vastavaks eelarveaastaks mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatavate rahaliste vahendite määramist ja kasutamist.

Toetuse eesmärgiks on aidata kaasa ühenduste tekkimisele, tegevuse aktiviseerumisele ja kodanikualgatuse korras uudsete tegevuste elluviimiseks ning traditsioonide järjepidevuse tagamiseks Lääne-Saare vallas.

Loe lähemalt siit

Tegevustoetuse taotlusvorm pdf doc odt
Tegevustoetuse lepinguvorm pdf doc odt
Tegevustoetuse kasutamise aruanne pdf doc odt


Seltsinguleping doc


Aleviku- ja külavanema statuut

Vallavolikogu määru nr 16 23.03.2016